Skip links

Persbericht “Nederlands consortium ontwikkelt het Horticulture Data Protocol (HDP)”

De glastuinbouw digitaliseert in een rap tempo. Gedreven door stijgende energieprijzen en technologische ontwikkelingen stappen dan ook steeds meer tuinders over op LED verlichting,  geavanceerdere klimaatcomputers en de nodige sensoren. Het nieuwe Horticulture Data Protocol (HDP) zorgt ervoor dat de communicatie tussen deze technologieën op een universele manier verloopt en dat de integratie van de hardware vereenvoudigd. Ledgnd en Inventeers ontwikkelen dit protocol, ondersteund door Glastuinbouw Nederland en gesubsidieerd door ‘Stichting Kennis in je Kas’. Bedrijven die zich als stakeholder bij het project aansluiten krijgen de mogelijkheid om input te leveren en krijgen als eerste toegang tot het protocol.  

Start samenwerking Glastuinbouw Nederland en HDP (fotograaf: John Brussel)

Breed draagvlak onder tuinders en leveranciers voor een standaard protocol.

 Op dit moment werken vrijwel alle hardware leveranciers met eigen protocollen. Bij de implementatie van bijvoorbeeld dimbare ledverlichting is er vaak maatwerk software nodig om de ledverlichting goed samen te laten werken met sensoren en de klimaat computer. Bij wijzigingen in de configuratie of in de hardware dient de software te wijzigen. Met het HDP behoort deze maatwerk software tot het verleden. Dennis Medema Themaspecialist bij  Glastuinbouw Nederland: “Uit ons behoefteonderzoek kwam duidelijk naar voren dat tuinders en integratoren dit probleem onderkennen. We zien een breed draagvlak voor een standaard data protocol. Vanuit Glastuinbouw Nederland ondersteunen we dit initiatief. We zijn blij dat Inventeers en Ledgnd dit project starten en we verwachten veel steun en input vanuit de markt.”. Dit protocol biedt de basis voor een eenvoudigere- en goedkopere LED-verlichtingsketen in de glastuinbouw en daarnaast verwachten wij dat het innovatie zal versterken.

Versnellen van de markt

Ledgnd is een merkonafhankelijk adviesbureau op het gebied van LED verlichting voor tuinders. Ramón van de Vrie, Directeur van Ledgnd: “Met ons bedrijf adviseren we tuinders die willen overstappen naar LED verlichting. Hierbij kijken we naar de verlichting alsook het totale kasklimaat. Mensen vergeten vaak dat de traditionele verlichting ook warmte met zich meebrengt die gecompenseerd moet worden. Data en communicatie tussen de hardware en sensoren staat in ons advies centraal. Door het ontbreken van een universele standaard kost het de leveranciers en installateur bij ieder project veel tijd om alle hardware perfect op elkaar aan te laten sluiten. Naast dat dit kostbaar en tijdrovend is, zorgt een tekort aan vakmensen voor vertraging. Door het ontwikkelen van het HDP willen wij de markt écht versnellen.  

Aansluiten bij project voor toegang tot het protocol 

Het consortium is ambitieus en wil een zo’n breed mogelijke alliantie vormen. Ramón van de Vrie, Directeur van Ledgnd: “Voor het HDP hebben we een aparte stichting opgericht. Bedrijven die zich bij ons melden kunnen zich bij deze stichting aansluiten als stakeholder. Deze stakeholders vragen we om  input en ze hebben straks als eerste toegang tot het protocol. Onze planning is om in 2023 de eerste hardware al op het protocol te laten draaien. Om dit ambitieuze doel te halen en het project in goede banen te leiden is Arie de Klerck, een ervaren projectmanager op het gebied van energie en datamanagement, aangesteld. Arie ziet grote kansen voor het HDP en wil er alles aan gaan doen om van dit project een succes te maken. De ontwikkeling van de technologie gebeurt door Inventeers. Inventeers ontwikkelt hardware en software voor derden, heeft veel ervaring in de agri sector en is bekend met de gangbare protocollen. Met elkaar hebben we als doel om in Nederland de nieuwe wereldwijde standaard te ontwikkelen, hoe mooi zou dat zijn!” 

Wil je meer weten over dit project, kijk dan verder op de website van het HDP of neem contact op via info@horticulturedataprotocol.com 

De initiatiefnemers

Over Ledgnd
Ledgnd is merkonafhankelijk lichtspecialist in de glastuinbouw. Wij hebben een diepgewortelde kennis van gewassen en een verhelderende visie op LED-belichting. Samen verlichten wij het werk van telers! Voor meer info: ledgnd

Over Inventeers
Inventeers is een ingenieursbureau in Leiden dat in opdracht van derden met behulp van software en hardware, vernieuwende systemen ontwikkelt. Als externe research & development partner draagt Inventeers met 50 werknemers inmiddels al 18 jaar bij aan de innovatie van zijn opdrachtgevers. Van concept tot (eind)product, van fundamenteel onderzoek tot daadwerkelijke (massa)productie. Voor meer info: inventeers.nl

Over Glastuinbouw Nederland
Binnen Glastuinbouw Nederland werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema’s Arbeid, Energie, Gezondheid & Geluk, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma’s binnen hét ondernemersnetwerk van de glastuinbouwsector. Samen vertegenwoordigen we 75% van het totale glastuinbouwareaal. Voor meer info: Glastuinbouw Nederland

Leave a comment