Skip links

Realisatie van Horticulture Data Protocol gaat van start 

De eerste fase van het Horticulture Data Protocol (HDP) is afgerond. Uit de gesprekken met de verschillende belanghebbenden in de keten waaronder voornamelijk telers, klimaatcomputerfabrikanten, LED leveranciers, LED driver fabrikanten en installateurs bleek er een breed draagvlak te zijn voor het ontwikkelen van een standaard protocol. De bevindingen uit de gesprekken zijn verwerkt in een list of requirements en een plan van aanpak. Dit plan is goedgekeurd door het innovatieprogramma ‘Kas als Energiebron’ van ‘Stichting Kennis in je Kas’ waardoor de realisatie van het protocol van start gaat.  

Wat is de lichtsterkte? 
Het doel van het protocol is om alle hardware in de kas met elkaar dezelfde taal te laten communiceren. Hierbij ligt de nadruk in eerste instantie op dimbare ledverlichting. Ramón van de Vrie (initiatiefnemer HDP): “Om dimbare LED verlichting goed te laten werken dienen alle schakels in de keten op elkaar te kunnen worden aangesloten, zoals sensoren LED (drivers), gateways en klimaatcomputers. Er moet ook dezelfde taal gesproken worden. Hoe noteer je bijvoorbeeld de lichtsterkte? Spreken we over PAR of over Micromollen en zo ja hoeveel cijfers achter de komma? Omdat er op dit moment geen standaard is, ontwikkelt iedereen een eigen taal. Door het ontbreken van uniformiteit is er bij vrijwel alle projecten maatwerk nodig om alles op elkaar af te stemmen. Met alleen doorgeven ben je er nog niet. Je wilt ook weten of een bericht is ontvangen. Dit vergt twee-weg communicatie oftewel Bi-directioneel. Door het HDP moet alle gecertificeerde hardware ‘plug and play’ zijn.”  

Breed draagvlak, deelnemers geven individueel input  
Uit de gesprekken beaamde iedereen de huidige uitdaging. Maar hoe kom je tot een standaard protocol? Ramón van de Vrie: “Vrijwel alle bedrijven die we hebben gesproken willen aan het protocol meewerken. Dit zijn soms echter ook concurrenten van elkaar. Om tot een goed werkend protocol te komen moeten partijen vrijuit kunnen spreken. Er is daarom op basis van de gesprekken met de stakeholders besloten om de details individueel te bespreken tussen HDP en verschillende partijen. De uitkomst, het protocol, wordt uiteraard met het hele consortium gedeeld (zonder de herkomst of achterliggende details te benoemen).”  

Kick-off voor deelnemers en geïnteresseerden  
Nu de eerste fase is goedgekeurd gaat de realisatie van het protocol echt starten. Ramón van de Vrie: “We zijn op dit moment bezig met het organiseren van een feestelijke kick-off meeting. Tijdens deze meeting presenteren we het plan van aanpak en proosten we met alle betrokken bedrijven op het echte begin van het HDP. We zullen er alles aan doen om van het HDP een (internationaal) succes te maken! Details over de kick-off meeting worden later bekend gemaakt.” 

 
Ben je geïnteresseerd? Meld je aan en blijf op de hoogte. 

Leave a comment