Skip links

Kas als Energiebron verstrekt subsidie voor Horticulture Data Protocol

Vanuit Kas als Energiebron heeft Ledgnd een subsidie van €385.450,- toegekend gekregen om het Horticulture Data Protocol te ontwikkelen. Het project is officieel 1 april 2022 van start gegaan en eindigt op 31-3-2024. Hieronder leest u het ingediende projectplan.

Projectplan met fasering

Doel:
Een standaard dataprotocol ontwikkelen voor datacommunicatie tussen LED driver, de LED chips, alle beschikbare sensoren en de klimaatcomputer; Het Horticulture Data Protocol (HDP). Het protocol is ook bedoeld om alle datatransmissie in de kas te kunnen verzorgen. Hierdoor wordt de kostprijs van dimbare LED belichting minder en eenvoudiger en zit een teler niet vast aan één (LED)leverancier.

Projectbeschrijving:
Begin 2021 zijn Inventeers Research & Development B.V. (Inventeers) en Ledgnd B.V. (Ledgnd) een samenwerking met elkaar aangegaan om een sensor te ontwikkelen om daarmee bij gemeenschappelijke klanten ondersteuning te bieden bij de sturing van LED armaturen. Het doel van de sensor is om op basis van het actuele lichtspectrum in de kas dynamisch te gaan dimmen. Hiermee willen wij de teler helpen om energie te besparen en het gewas op een positieve manier te beïnvloeden. Onder telers is er natuurlijk een grote behoefte tot verduurzaming waarin de transitie van de traditionele SON-T naar LED verlichting een grote rol zal spelen. Om de waardevolle informatie die de LSPD sensor oplevert in de praktijk te kunnen gebruiken blijkt echter een stuk lastiger dan gedacht. Het is namelijk volledig afhankelijk van de andere hard- en software in de kas of de teler iets met deze data kan doen. Er is namelijk geen standaard afgesproken over hoe wij met data omgaan in de kas. In andere woorden wil dat zeggen dat iedere leverancier zelf bepaald hoe het data ontvangt en verstuurt. Dit is ook precies de reden waarom telers zoveel applicaties hebben waar informatie in wordt verzameld en waarom dimbare LED armaturen nog niet de standaard zijn in de tuinbouw.

De gevolgen van het probleem
Helaas blijkt in de praktijk dat de vele beschikbare technologieën in de glastuinbouw niet zonder meer met elkaar kunnen communiceren. Dit komt omdat er meerdere beschikbare protocollen zijn die door de fabrikanten in de LED verlichting worden toegepast en die ook tegen problemen aan lopen. Elke lichtleverancier zal dus zelf een interface moeten maken en dit koppelen met de aanwezige klimaatcomputer. Helaas gaat dit ten koste van de kostprijs van het LED armatuur en daarmee de bereidheid tot investeren in LED.  Een dimbare LED lamp kost al snel € 35 tot € 50 meer per lamp dan een niet dimbare, daarnaast komen er dus ook nog kosten voor de koppeling met de klimaatcomputer en eventuele softwareleveranciers.

Om tot het protocol te komen zijn er de volgende fases opgesteld in dit project:

Fase 1: List of requirements

  • Gesprekken/interviews met alle stakeholders. Dit zijn dus de klimaatcomputer fabrikanten, LED leveranciers, Driver fabrikanten, Installateurs. Het doel is hier van elkaar leren en de wensen en eisen van de stakeholders tot een list of requirements te vormen.
  • De list of requirements toetsen bij de stakeholders

Fase 2: Versie HDP 1.0 schrijven

  • Op basis van de list of requirements versie 1.0 schrijven.
  • Key stakeholders versie 1.0 laten beoordelen en testen.
  • Feedback verwerken en versie 1.1 schrijven.

Fase 3: Test in de kas

  • Versie 1.1 van het HDP officieel testen in de kas. Het doel is om aan te tonen dat via het protocol lampen gedimd kunnen worden en dat deze informatie vanuit een softwareoplossing bij de klimaatcomputer aangeboden kan worden.
  • Energiebesparing voor deze specifieke kas berekenen.
  • Verslaglegging over de test

Fase 4: Protocol aan stakeholders vrijgeven

  • Stakeholders kunnen het protocol in hun producten verwerken.
  • In 2023 moeten de eerste hard- en softwareproducten op het HDP kunnen draaien.

Kijk voor meer informatie op Kas als Energiebron

Leave a comment